Tillgänglighetsredogörelse

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för finanskompetenscentrum.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på finanskompetenscentrum.se

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Tillgänglighetsredogörelse

FinansKompetensCentrum är ansvarig för finanskompetenscentrum.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är finanskompetenscentrum.se?

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Låg kontrast mellan röd bakgrund med vit text.
  • Alt-text är ej implementerat på nuvarande version. Kommer finnas tillgänglig Q3-Q4 2024.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

  • Senaste bedömningen gjordes den 19 januari 2024.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 19 januari 2024.

Lämna dina synpunkter till Business Region

Här kan du lämna dina synpunkter på tillgängligheten på finanskompetenscentrum.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Läs mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med nivå AA i standarden WCAG 2.1. Läs mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service WCAG 2.1 nivå AA.