Om FinansKompetensCentrum

Finanssektorn har stor betydelse för Göteborgsregionens ekonomi och affärsmiljö och därför har FinansKompetensCentrum en viktig funktion att fylla. Som forum för att utveckla branschen och agera språkrör för medlemmar i viktiga frågor stärker vi det finansiella klustret i Göteborgsregionen och bäddar för ett långsiktigt hållbart affärsklimat. Vår vision är att främja utvecklingen av en hållbar finansbransch i Göteborgsregionen. 

FinansKompetensCentrum är en ideell förening som drivs av Business Region Göteborg och har ett 100-tal medlemsföretag. 
 


 

Hållbarhet i fokus

Finansbranschen har ett stort ansvar i att nå målen för Agenda 2030, och det finns stora möjligheter för branschen att påverka omställningen. Bland annat med riktade investeringar och hållbara finansiella produkter. Därför är hållbarhetsfrågan grundläggande i vårt sätt att driva föreningen.

FinansKompetensCentrum har som målsättning att främja utvecklingen av en hållbar finansbransch i Göteborgsregionen. Som operativt mål ska alla aktiviteter ha ett hållbarhetsperspektiv, så att finansbranschens aktörer i Göteborgsregionen kan få inspiration och utväxla kunskap för omställningen till en hållbar framtid.

Vad gör vi för att fortsätta utvecklas på den hållbara vägen?
Föreningen är samarbetspartner i det nya Swedish Community for Sustainable Finance på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där man genom tillämpad forskning och samarbete mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer kan påskynda utvecklingen.

I egenskap av att föreningen drivs av Business Region Göteborg kan vi även jobba nära andra verksamheter inom bolaget, samt knyta ihop aktörer från finansbranschen med testbäddar som exempelvis Gothenburg Green City Zone och projekt och processer som Green Gothenburg och Gothenburg Climate Partnership.
 


 

Så här är vi organiserade

Föreningens styrelse

 • Patrik Andersson, vd, Business Region Göteborg, ordförande
 • Eva Halvarsson, vd, Andra AP-fonden
 • Måns Söderbom, Professor Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 
 • Johan Rippe, partner, PwC
 • Viktor Elliot, lektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
 • Pontus Ottosson, VD Chalmers Ventures 
 • Carl Backman
 • Anna-Karin Fors, Head of Mid Corp, SEB
 • Jonas Almhöjd, Bankdirektör Göteborg City, Handelsbanken
 • Anna Svensson, Greencarrier  


Revisorer

 • Maria Jonasson, auktoriserad revisor och Partner, BDO
 • Revisorssuppleant: Mikael Ekberg, auktoriserad revisor, KPMG


Valberedning

 • Anna Svensson, Greencarrier 
 • Marie Osberg, Osberg Financial Advisory
 • Carl-Peter Mattsson, GU Ventures


Verksamhetsansvarig

 • Karin Eriksson, områdesansvarig finans, Business Region Göteborg

 

Bild på Karin Eriksson projektledare FinansKompetensCentrum

Kontakt

Karin Eriksson, Verksamhetsansvarig
FinansKompetensCentrum

Telefon: 031-367 61 59
E-post: karin.eriksson@businessregion.se