Nytt forum för investerare inom FinansKompetensCentrum

Klementina Österberg, vd GU Ventures

FinansKompetensCentrum har i många år verkat för att utveckla Göteborgs finansiella kompetens. Nu skapar man även ett nätverk för investerare. – Kapital är en kritisk framgångsfaktor för Göteborg och det är oerhört viktigt att skapa goda förutsättningar för våra professionella investerare att ta del av det utvecklingssprång som Göteborg står mitt i, säger Karin Eriksson, områdesansvarig finans på Business Region Göteborg.

Den 12 oktober bjöd FinansKompetensCentrum in investerare i nätverket och potentiella medlemmar till ett intressant program med fokus på investeringar i innovativa företag i Göteborgsregionen. Deltagarna fick insyn i hur ekosystemen ser ut och fick lyssna på ett par framgångsrika företag som berättade om sin tillväxtresa.

– Vi på FinansKompetensCentrum har fått många förfrågningar genom åren om att skapa ett forum för investerare och nu gör vi det. Kapital är en kritisk framgångsfaktor för Göteborg och det är oerhört viktigt att skapa goda förutsättningar för våra professionella investerare att ta del av det utvecklingssprång som Göteborg står mitt i, säger Karin Eriksson, områdesansvarig finans på Business Region Göteborg.

Klementina Österberg, vd för GU Ventures, var moderator och en av talarna tillsammans med Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson och Gang Wei, CEO Geely Innovation Centre, Henrik Jansson, VD Almi Invest Västsverige, och Kristina Lagerstedt, grundare och VD 1928 Diagnostics. 

– Som en av FinansKompetensCentrums utsedda finansprofiler fick jag möjlighet att framföra vad jag anser saknas på riskkapitalarenan i vår stad nu, säger Klementina Österberg.

– Det är bland annat ett strukturerat investerarnätverk där vi investerare lär känna varandra bättre, delar erfarenheter och diskuterar världsläget, träffar utvalda inspirerande entreprenörer och saminvesterar där så är möjligt. Detta har nu bekräftats av deltagarna på dagens investerarforum, så nu tar vi tag i det och skapar ett nätverk vilket är väldigt roligt. Det kan rent av vara affärskritiskt för många av oss investerare.

Investerarkonferensen har möjliggjorts med hjälp av aktörer från miljön som Erik Johansson, Investment Director, Volvo Group Venture Capital, Carl Peter Mattsson, Affärsrådgivare Sahlgrenska Science Park, Peter Sandberg, medgrundare Pegroco Invest, samt Klementina Österberg.

 

Fakta FinansKompetensCentrum

FinansKompetensCentrum är ett professionellt nätverk som förser sina medlemmar med kunskap, kontakter och inspiration genom att arrangera aktuella och relevanta seminarier. Vi jobbar i nära samarbete med Handelshögskolan i Göteborg och har därmed också tillgång till den senaste forskningen. Föreningen är öppen för företag, förvaltningar, högskolor/universitet och andra som har intresse av att utveckla Göteborgs finansiella kompetens.