Människor i stor sal

Medlemskap

Som medlemsföretag blir du del i ett starkt finansnätverk, samtidigt som du aktivt stödjer Göteborgsregionens utveckling. Du får bättre möjlighet att påverka i frågor som rör branschen, samt:

  • Insikter i aktuella ämnen och trender vid seminarier och föreläsningar
  • Nya kontakter och lärdomar från ledande och kända finansprofiler
  • Tillgång till relevant forskning genom samarbetet med GU Handelshögskolan
  • Inbjudningar till Rundabords-samtal, medlemsmöten, studiebesök och föreningens årliga Finansfrukost.
  • Möjlighet att delta i speciella fokusgruppsmöten
Event hos FinanskompetensCentrum

Tillgång till event

Med ett medlemskap får du tillgång till 12-15 events under året, däribland:

  • Super Summit Makroekomoniskt Forum
  • Seminarier hos våra medlemsföretag
  • Fokusgruppsmöten
  • Föreläsningar med experter 
Man som ritar på en tavla

Tillgång till fokusområden

Finanskompetenscentrums medlemmar organiseras i fyra fokusområden som bjuder på event och diskussioner inom olika finansiella ämnen.

Här är våra fokusområden:

I ett gott sällskap

Vår medlemslista reflekterar den mångfald som finns i näringslivet i regionen: Affärs- och sparbanker samt företag och finansinstitutioner som AP-fonderna. Här finns även Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, med Centrum för finans som ska bidra till utvecklingen av en hållbar finansiell infrastruktur.

Banker & försäkringsbolag

Carnegie Investment Bank, Collector Bank, Danske Bank, Dina Försäkringar Göteborg, DnB Bank, EKN, Handelsbanken, Livförsäkringsbolaget Skandia, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Nordea, SEB, SEK, Swedbank, The Swedish Club, Svenska Skeppshypotek, Volvofinans och Ålandsbanken.

Riskkapital, investmentbolag, pensionsfonder, fondbolag, kapitalförvaltning

ALMI Företagspartner Väst, ALMI Invest Västsverige, Andra AP-fonden, Carlsson Norén Asset Management, Chalmers Ventures, Formue, GU Ventures AB, Göteborg Corporate Finance, InWest Corporate Finance. JCE Group, Jool Corporate Finance, Latour, ODIN Fonder, Partner Fondkommission, Pegroco Invest, Sirius Asset Management, Sjätte AP-fonden, Stellar Capital, Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Storebrand Asset Management, Söderberg & Partners, Sönerna Carlsson Family office, Vätterledens Invest, Wood & Hill Investment och JPA Investment.

Fastighetsbolag

Castellum, Förvaltnings AB Framtiden, Platzer Fastigheter, Akademiska hus och Wallenstam.

Organisationsutveckling

Meritmind AB, Maquire, Randstad och Prové

Finansiella företagstjänster

BDO, Ernst & Young, Factoringgruppen, KPMG, Moore KLN, PwC, Skeppsbron Skatt och Clearwater International. 

Finansfunktioner i internationella företag

Volvo Group, Capio, CEVT, Getinge, Gunnebo, Göteborg Energi, KGH Customs Service, Lindex, Mölnlycke Health Care, Oddbird International Optigroup, SKF, Stena AB, Stena Metall, Ewellix och Volvo Car Corporation.

Finansfunktioner i internationella handelsföretag

Ekman & Co, Elof Hansson Trade, Esswell International, Korab International AB, Göteborgs Köpmannaförbundet, Th Brunius & Co och Forpac.

Finansiell juridik

Advokatfirman Delphi, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Setterwalls Advokatbyrå och Wistrand Advokatbyrå.

Fintech och IT

Bizzdo, HIQ, Recorded Future, R-IPS, Rison Capital, Verovest, Smartr och SkySparc.

Nätverksorganisation

Connect Väst.

Utbildning och forskning

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, RISE Research Institutes of Sweden AB och Sahlgrenska Sciencepark, Chalmers Tekniska Högskola

Regionala och kommunala bolag/förvaltningar

Business Region Göteborg, Göteborgs Stad, Stadskansliet.

 


 

Vad kostar ett medlemskap? 

Företag med upp till och med 10 medarbetare: 3.125 kr per år 

Företag med över 10 medarbetare: 9.250 kr per år 

Medlemsavgiften gäller för ett företagsmedlemskap och alla medarbetare på företaget är välkomna att delta på våra aktiviteter. Medlemsavgiften justeras årligen efter årsstämman och faktureras under maj månad. 

 


 

Uppsägning av medlemskap 

Behöver ni av olika orsaker säga upp företagets medlemskap, så skall det ske minst 3 månader före kalenderårets utgång. Vid eventuellt utträde ur föreningen återbetalas ej redan inbetalade avgifter. 

Bild på Karin Eriksson projektledare FinansKompetensCentrum

Bli medlem

Anmäl ditt intresse genom att kontakta Karin Eriksson.


Karin Eriksson, Verksamhetsansvarig
FinansKompetensCentrum

Telefon: 031-367 61 59
E-post: karin.eriksson@businessregion.se