Preamble

Hur får vi ”sales and compliance” till att gå hand i hand i verkligheten?

Välkommen till en workshop där vi vill diskutera hur vi kan göra det enkelt att göra rätt. Vi vill åt ena sidan sälja men inte till varje pris och vi varken kan eller vill kompromissa på våra skyldigheter i compliance frågorna. Går det att hitta ett effektivt system? Detta seminarium handlar om hur vi hanterar dessa frågor i praxis.

Kontakt: karin.eriksson@businessregion.se