Preamble

Gör sanktionsklausuler den traditionella Rembursen obrukbar och hur långt har digitaliseringen inom Trade Finance egentligen kommit? 

 

Hur påverkas säkerheten i den traditionella exportrembursen av de sanktionsklasuler som kommit att bli allt mer vanliga i remburser öppnade av framförallt banker i Asien. Vad blir de praktiska konsekvenserna för exportörer i Norden och deras ”confirming banks”.

Spelar detta någon roll nu när digitaliseringen är här? Vilka praktiska möjligheter finns med dagens digitala lösningar? Voltron och WeTrade är de lösningar som kommit absolut längst avseende digitalisering av trade. Hur, var och för vad fungerar dessa i idag och hur ser utvecklingen ut kommande år?

Program:
07.30          Frukost, nätverkande och check in
08.00          Seminarium
09.30          Avslutning

Ännu inte medlem?
Kontakta karin.eriksson@businessregion.se