Preamble

Trade Finance – Digitaliseringens påverkan av kapitalflödet – Remburs

En diskussion av hur vårt traditionella Trade Finance instrument, Letter of Credit, påverkas av de nya sanktionsklausuler som börjat skrivas in från framförallt asiatiska banker.

Mer information kommer inom kort.

Ännu inte medlem?
Kontakta karin.eriksson@businessregion.se