Preamble

Handelshögskolan bjuder in till seminarium om det tvärvetenskapliga projektet kring försörjningskedjan:
Supply Chain Finance Visibility: new roles for actors in the supply chain.

Projektet syftar till att analysera hur olika kedjaktörers roller kan förändras när de fysiska, informativa och finansiella flödena blir synliga i hela försörjningskedjan. Projektet ligger utifrån antagandet att IT-utvecklingen kan användas som ett medel för att identifiera och stärka de svagaste länkarna i försörjningskedjan. Projektet omfattar forskare från logistik, ekonomi och juridik samt ytterligare aktörer från bankvärlden, multinationella företag och branschorganisationer.

Mer information om program och anmälan finns hos Handelshögskolan - se anmälningslänk.