Preamble

”Hur skyddar man sig i en digital värld?”

Ekonomisk brottslighet såsom bedrägerier, förskingring, korruption, penningtvätt och cyberhot blir allt vanligare. Vi ser också ett större fokus på kundnytta och effektivisering i form av digitala tjänster inom bank och finans. Detta leder till nya säkerhetsutmaningar och finansbranschen behöver bli bättre på att förebygga, upptäcka och utreda misstänkta transaktioner och bedrägerier. För att hantera utmaningarna krävs det proaktivitet och ett helhetsperspektiv istället för enskilda stötvisa åtgärder när krisen är ett faktum. Genom att bättre samordna arbetet kring cybersäkerhet, bekämpning av ekonomisk brottslighet och system för att förebygga penningtvätt kommer vi tillsammans en bit på vägen.

PwC och Recorded future är värdar denna förmiddag och deras experter kommer att dela med sig av sin kunskap.

Kontakt: karin.eriksson@businessregion.se