Preamble

Under detta frukostseminarium belyser vi konsekvenser av nya regler – ur ett finansstrategisk perspektiv.

Morgonens frukostseminarium ger oss en genomgång av regler samt konsekvenser för bland annat:

IFRS9 (2018)
a. Säkerhet
b. Klassificering/värdering av finansiella tillgångar och skulder
c. Värdering av osäkra fordringar
IFRS16 – Leasing (2019)
Balansräkningens ändras
IFRS15 Intäktsredovisning

Programmet kommer belysa reglerna och konsekvenserna både ur ett företagarperspektiv och ett bankperspektiv.

Mer information om program och talare kommer inom kort. 

Save the date - Anmälningslänk kommer inom kort

Vill du bli medlem och få inbjudningar från FinansKompetensCentrum? Anmäl dig till Karin»