Preamble

Frukostseminarium med Burenstam och Partners - Utmaningar och möjligheter i framtidens kapitalförvaltning

Hur kommer framtidens kapitalmarknad se ut? Hur påverkas kapitalförvaltare av digitalisering och automatisering? Vilka globala trender ser vi och vad tror vi om utvecklingen i Sverige. Hur sätter vi ihop ett värdeskapande erbjudande och vilka är framgångsfaktorerna?

Detta och mycket annat kommer vi beröra denna morgon, som står i kapitalförvaltningens tecken.

Program:

08.00 – 08.30 Frukost och nätverk

08.30 - 09.30 Burenstam och Partners ”Utmaningar och möjligheter i framtidens kapitalförvaltning”
Huvudtalare: Anders Zachrisson, strategichef, Burenstam & Partners och Formuesforvaltning

Kontakt: karin.eriksson@businessregion.se