Preamble

Välkommen att diskutera olika perspektiv kring cash management i en långvarig negativ räntemiljö. Dagens huvudtalare och moderator är Senior Economist Klas Eklund från Mannheimer Swartling.

Vi kommer bland annat att ta upp hantering av likviditet i en värld med negativ ränta, synen på likviditetsbuffert och relaterade kostnader. Och vi ska såklart också diskutera de centrala frågorna om kassaflöde, valuta- och fakturahantering. Ja, hur ska man egentligen tänka kring skuldsättning när det är gratis att låna pengar?

Efter seminariet bjuder Danske Bank och Mannheimer Swartling på lättare förtäring och mingel.

Program:
15.30 Check-in, fika och mingel
16.00 Klas Eklund, Mannheimer Swartling ” ”Negativa räntor: Varför? Hur länge?”
16.45 Panel
17.30 Avslutning och eftersnack

Panel:
Anna Svensson, Danske Bank
Gunilla Andersson, Triatic BidCo
Daniel Aspenberg, Volvo Cars

Moderator: Klas Eklund, Senior Economist, Mannheimer Swartling

När:
13 november 15.30–17.30 + eftersnack

Vart:
Handelshögskolan, Vasagatan 1, SKF salen