I föreningen FinansKompetensCentrum träffar du likasinnade. Västra Sveriges enda oberoende finansförening håller dig à jour med vad som händer i branschen. Vi erbjuder konferenser och seminarier med rikskända experter, inspiration och möjligheten att knyta intressanta kontakter. Kort sagt, ett forum där du kan utveckla både dig själv och din verksamhet.

En finansförening utan vinstintresse – det låter nästan motsägelsefullt. Men faktum är att FinansKompetensCentrum är en neutral kunskapspartner som sätter sina medlemmars intresse främst. Kanske är det också därför vi kan räkna de flesta av regionens ledande profiler inom finanssektorn till våra medlemmar.

Expertis i fokus

Inom områden som Treasury och Trade finance vill Göteborg agera för att upprätthålla och utveckla kompetensen, då de är strategiskt viktiga för regionens stora internationella företag. Fokusgrupperna Treasury och Trade finance samlas 1-2 gånger varje vår och höst under ledning av medlemmar som har speciell expertis inom respektive område.

Treasury

Finansieringsstrategi, valutariskhantering, likviditetshantering och rörelsekapital – detta är exempel på ämnen som tas upp i Fokusgruppen Treasury. Vi tittar på effektivisering och storföretagens framtida utmaningar, medan vi aktivt försöker stödja inköps- och säljprocesser och medverka till god likviditetsberedskap.
"Fokusgruppen kan som oberoende part ge tillgång till erfarenheter av hur storföretagen arbetar och tänker – som jag som individ själv skulle ha svårt att få tillgång till på annat sätt.
Öppenheten och sättet alla bjuder på sina kunskaper inom Fokusgrupp Treasury är imponerande."
Anna Svensson
Executive Relationship Manager
Danske Bank

Trade Finance

Vårt stolta arv från handel och sjöfart har gett Göteborgsregionen en djup specialkunskap inom finansiell riskbedömning och hantering av affärsrisker. Detta arbetar fokusgruppen Trade Finance på att förvalta och utveckla.
"Det är ett fantastiskt nätverk med en blandning av företag, handelshus och banker. På studiebesöken får vi en förståelse för hur andra företag arbetar och löser problem som är gemensamma för oss alla. Fokusgruppen Trade Finance ger mig information och kunskap som jag sedan kan använda i mitt dagliga arbete."
Christina Christensson
Manager Commercial Credit Risk and Trade Finance
Volvo Group
”FinansKompetensCentrum är ett professionellt finansnätverk som förser sina medlemmar med kunskap, kontakter och inspiration.”
Karin Eriksson Ansvarig FinansKompetensCentrum

Kalendarium

Centre for Finance (CFF) vid Handelshögskolan anordnar regelbundet öppna seminarier.
Varje år utser Finanskompetenscentrum Göteborgs Finansprofil. 2017 års Finansprofiler är Mai Thai och Nanna Stranne, grundare till Sigmastocks.

Varför bli medlem?

Som medlemsföretag blir du del i ett starkt finansnätverk, samtidigt som du aktivt stödjer Göteborgsregionens utveckling. Du får bättre möjlighet att påverka i frågor som rör branschen, samt:

 • Insikter i aktuella ämnen och trender vid seminarier och föreläsningar
 • Nya kontakter och lärdomar från ledande och kända finansprofiler
 • Tillgång till relevant forskning genom samarbetet med GU Handelshögskolan
 • Inbjudningar till Rundabords-samtal, medlemsmöten, studiebesök och föreningens årliga Finansfrukost.
 • Möjlighet att delta i speciella fokusgruppsmöten (Treasury och Trade finance).

Fyll i intresseanmälan nedan om du vill veta mer om vad ett medlemskap innebär för dig och ditt företag.

Karin Eriksson
Anmäl ditt intresse via formuläret eller kontakta
Karin Eriksson, verksamhetsansvarig på FinansKompetensCentrum om du vill veta mer.
Karin Eriksson, Verksamhetsansvarig FinansKompetensCentrum Telefon: 031-367 61 59,

Medlemsöversikt

Vår medlemslista, som för närvarande består ca 80 medlemsföretag, reflekterar den mångfald som finns i näringslivet i regionen: Affärs- och sparbanker samt företag och finansinstitutioner som AP-fonderna. Här finns även Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, med Centrum för finans som ska bidra till utvecklingen av en hållbar finansiell infrastruktur.

Banker & försäkringsbolag: Carnegie, Catella Bank Filial, Collector Bank, Danske Bank, Dina Försäkringar Göteborg, DnB Bank, EKN, Handelsbanken, ICA Banken AB, Livförsäkringsbolaget Skandia, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Nordea, Resurs Bank, SEB, SEK, Swedbank, The Swedish Club, Volvofinans Bank. Riskkapital, investmentbolag, pensionsfonder, fondbolag, kapitalförvaltning: ALMI Företagspartner Väst, ALMI Invest, Andra AP-fonden, Burestam & Partners, Carlsson Norén Asset Management, CASE Kapitalförvaltning, Chalmers Ventures, Consensus Asset Management, Dunross & Co, GU Ventures, Göteborg Corporate Finance, Insiderfonder, InWest Corporate Finance, JCE Group, Jool Markets, ODIN Fonder, Origo Capital AB, Partner Fondkommission, Pegroco Invest, Sjätte AP-fonden, Stellar Capital, Sönerna Carlsson Family office, Wood & Hill Investment. Fastighetsbolag: Akademiska Hus, Alaska Fastigheter, Castellum, Förvaltnings AB Framtiden, Lennart Wallenstam Byggnads AB, Platzer Fastigheter. Rekrytering: Konsonans AB, Merit Mind, Synnes Consulting AB. Finansiella företagstjänster: Capacent, Ernst & Young, KPMG, Nordic Credit Management AB, Powerstudio Sweden AB, PwC. Finansfunktioner i internationella företag: AB Volvo,  Bilia, Capio, CEVT, Floatel, Getinge, Gonvarri Material Handling AB, Lindex, Mölnlycke Health Care, Optigroup AB, SKF, Stena, Stena Metall, Volvo Car Corporation. Finansfunktioner i internationella handelsföretag: Ekman & Co, Elof Hansson Trade, Esswell International, Korab International, Köpmannaförbundet, Th Brunius & Co., Finansiell juridik: Advokatfirman Delphi, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Setterwalls Advokatbyrå, Wistrand Advokatbyrå. Finansiell information: SIX, Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample. Fintech och IT: Evispot, Fadec, HIQ, Recorded Future, Untie Group AB. Nätverksorganisation: Connect Väst. Utbildning och forskning: Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, RISE Research Institutes of Sweden AB, Sahlgrenska Science Park. Regionala och kommunala bolag/förvaltningar: Business Region Göteborg, Göteborgs Stad, Förvaltnings AB Framtiden (se även fastighetsbolag).

Om oss

För spetsigare kompetens i Göteborgsregionen

Då finanssektorn har stor betydelse för Göteborgsregionens ekonomi och affärsmiljö har FinansKompetensCentrum en viktig funktion att fylla. Som forum för att utveckla branschen och agera språkrör för medlemmar i viktiga frågor stärker vi det finansiella klustret i Göteborgsregionen och bäddar för ett långsiktigt hållbart affärsklimat. Vår vision är att Göteborg ska uppfattas som ett betydelsefullt och inflytelserikt finansiellt centrum i Skandinavien.

Så här är vi organiserade

Föreningens styrelse 2017

 • Patrik Andersson, Vd, Business Region Göteborg, ordförande
 • Eva Halvarsson, Vd, Andra AP-fonden
 • Professor Per Cramér, Rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • Niclas Erlandsson, SKF International
 • Anna-Karin Fors, Regionchef Göteborg, SEB
 • Peter Sandberg, Partner och Styrelseordförande Pegroco Invest
 • Peter Gustafsson, Stena Metall
 • suppleant Sara Wallin, Almi Invest

 

Adjungerade

 • Professor Martin Holmén, Centrum för Finans, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • Johan Rippe, Aukt. revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

 

Revisor

 • Johan Rippe, Aukt. revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
 • Revisorssuppleant; Mikael Ekberg, KPMG

 

Valberedning

 • Sven Björkman, Vice ordförande, Andra AP-fonden, sammankallande
 • Margareta Andersson, Advokat, Wistrand Advokatbyrå
 • Tomas Nilsson

 

Verksamhetsansvarig

 • Karin Eriksson, Business Region Göteborg