I föreningen FinansKompetensCentrum träffar du likasinnade. Västra Sveriges enda oberoende finansförening håller dig à jour med vad som händer i branschen. Vi erbjuder konferenser och seminarier med rikskända experter, inspiration och möjligheten att knyta intressanta kontakter. Kort sagt, ett forum där du kan utveckla både dig själv och din verksamhet.

En finansförening utan vinstintresse – det låter nästan motsägelsefullt. Men faktum är att FinansKompetensCentrum är en neutral kunskapspartner som sätter sina medlemmars intresse främst. Kanske är det också därför vi kan räkna de flesta av regionens ledande profiler inom finanssektorn till våra medlemmar.

Årets Finansprofil är Hans Oscarsson, CFO Volvo Cars. Läs mer >>

"Finansfunktionen står inför stora omställningar”

 

Hans Oscarsson, CFO på Volvo Cars, har blivit utnämnd till Årets Finansprofil av det professionella finansnätverket FinansKompetensCentrum. Han får priset bland annat för att ”ha varit med och lett den stora transformationen för bolaget och samtidigt haft en tydlig vision om finansfunktionens förändrade form för att matcha nya och framtida affärsmodeller”.

Hans O

 

Grattis! Hur känns det?
– Tack, otroligt bra, inte bara för mig personligen utan för hela finansorganisationen. Vi har gjort en jätteresa och det här är ett kvitto på att det vi åstadkommit fungerar och uppskattas.

Vad är det ni har gjort?
– Sedan Geely blev ägare har vi fått fria händer att bygga en självständig finansfunktion och utforma egna processer och arbetssätt. Vi är i princip såsjälvständiga att vi kan besluta vad vi vill göra på en torsdag och sedan genomföra det på måndagen. Många känner nog att de är med och påverkar sin framtid eftersom ingen annan tar beslutet åt oss. Det är ju förstås också ett stort ansvar, så då är det desto roligare att vi upplevs ha gjort rätt de här senaste åtta åren.

Vad förändrades när Geely blev ägare 2010?
– Jag var med tidigt i förhandlingarna med Geely och tyckte redan då att de presenterade ett smart upplägg för Volvo Cars framtid. Li Shufu sa ”Release the tiger” och valde att tillsätta en oberoende styrelse, väl så professionell som vilken börsbolagsstyrelse som helst, som fick forma och utveckla bolagen. Vi agerar enligt devisen ”Act as a stand alone company” vilket innebär att ägaren helt enkelt inte lägger sig i så mycket.

Du har arbetat på Volvo i 28 år. Om du jämför det Volvo Cars du kom till då men hur det är i dag, vad ser du för likheter och skillnader?
– Den andan som var då är ganska lik det vi har i dag tycker jag. 1990 när jag började genomsyrades Volvo av entreprenörsanda och frihet under ansvar. Det var globalt och professionellt och en enormt positiv miljö att komma in i. Nu är vi tillbaka där det började och jag kan med övertygelse säga att det aldrig har varit bättre än det är nu. Ansvarstagande och glädje, så skulle jag vilja sammanfatta det.

Hur har Volvo Cars påverkat regionen under denna tid, ur din synvinkel?
– Personligen tycker jag att det är otroligt tillfredsställande att se Volvo Cars påverkan på regionen under Geelys ägarskap. Vi har aldrig producerat mer än vi gör i dag, aldrig haft fler anställda än vi har i dag. Ingenjörsbasen och kunnandet om fordonsindustrin generellt är helt otroligt, inte bara inom Volvo Cars. Västsverige har vuxit med oss. Så besluten vi fattar beror inte på att våra hjärtan klappar lite extra för just den här regionen eller för Sverige, de bygger på ren affärslogik. Regionen konkurrerar på en internationell nivå.

Hur är finansfunktionen uppbyggd inom Volvo Cars?
– Vi är ungefär 750 personer som sitter över hela världen. Drygt en tredjedel av oss finns i Sverige. Eftersom vi är självständiga har vi numera alla funktioner hos oss och har byggt upp treasury, skatt, redovisning och corporate services med mera. Att som CFO få vara med och bygga allt detta – det är ju en möjlighet många bara drömmer om. Jag kommer aldrig att få uppleva det igen och det har varit helt fantastiskt. Vi agerar enligt mantrat ”Act as a listed company”, vilket innebär att vi beter oss lika proffsigt som ett börsnoterat företag med det extra trycket det medför. Vi har stor transparens och håller presskonferenser, bara för att nämna några exempel.

Vad är nästa steg?
– Eftersom vi äger M, Mobility Services, samt Polestar och del av Zenuity har vi numera ett grupperspektiv på finansverksamheten. Det ger spännande utvecklingsmöjligheter. Nästa mantra är ”Meet a more complex future”. Haha, alla medarbetare inom finans som läser detta kommer verkligen att känna igen sig. Det ska bli väldigt roligt att expandera utanför Volvo Cars inom gruppstrukturen. Samtidigt fortsätter vi att omforma finansstrukturen med kompetenscentrum i Madrid, Gent och Malaysia för att stärka vår internationella kompetensbas och skapa lite spänning och bredd i organisationen. Så ja, ”more complex”, verkligen, men också otroligt skojigt.

Hur ser du på finansfunktionen i framtiden?
– Den står definitivt inför stora omställningar i och med digitalisering och robotics. Jag tror att det kommer att vara stökigt och sökande i ett par år, men efter det kommer kvaliteten att vara så mycket högre. Det finns otroligt många nya affärsmodeller att ge sig in i. Vi har ju tidigare varit lite enkelspåriga i den meningen att det bara handlat om att sälja bilar till återförsäljare som sedan säljer till kund. Nu utvecklas vi för att till exempel vara redo för allt det som ”the subscription economy” innebär, att man inte äger sin bil utan abonnerar den, och det ställer ju helt andra krav på oss som finansiell organisation.

Vilka är dina främsta egenskaper som ledare?
– Jag är bra på att måla upp en vision, jag är inte rädd för förändringar och jag är uthållig och tålmodig. Jag upplevs nog som relativt trygg i den bemärkelsen att jag vill lära känna folk och göra saker tillsammans. Jag har alltid haft svårt för att bara delegera och släppa saker och det kan ju ha sina nackdelar, men å andra sidan är det ju så mycket roligare att tänka och utveckla saker tillsammans. Jag kan sakna att ibland sitta ute i verksamheten och jobba med det transaktionella operativa där man ser en direkt konsekvens av det man gör.

Vad gör du för att dela med dig av din kunskap och kompetens?
– Det senaste året har jag varit mycket på resande fot, men inom organisationen är det många som täckt upp för mig och till exempel föreläst för och träffat många studenter på högskolorna i regionen och fungerat som bollplank bland annat. Studenterna är ju det viktigaste vi har, om inte annat för att säkerställa att det finns rätt kompetens för framtiden.

Expertis i fokus

Inom områden som Treasury och Trade finance vill Göteborg agera för att upprätthålla och utveckla kompetensen, då de är strategiskt viktiga för regionens stora internationella företag. Fokusgrupperna Treasury och Trade finance samlas 1-2 gånger varje vår och höst under ledning av medlemmar som har speciell expertis inom respektive område.

Treasury

Finansieringsstrategi, valutariskhantering, likviditetshantering och rörelsekapital – detta är exempel på ämnen som tas upp i Fokusgruppen Treasury. Vi tittar på effektivisering och storföretagens framtida utmaningar, medan vi aktivt försöker stödja inköps- och säljprocesser och medverka till god likviditetsberedskap.
"Fokusgruppen kan som oberoende part ge tillgång till erfarenheter av hur storföretagen arbetar och tänker – som jag som individ själv skulle ha svårt att få tillgång till på annat sätt.
Öppenheten och sättet alla bjuder på sina kunskaper inom Fokusgrupp Treasury är imponerande."
Anna Svensson
Executive Relationship Manager
Danske Bank

Trade Finance

Vårt stolta arv från handel och sjöfart har gett Göteborgsregionen en djup specialkunskap inom finansiell riskbedömning och hantering av affärsrisker. Detta arbetar fokusgruppen Trade Finance på att förvalta och utveckla.
"Det är ett fantastiskt nätverk med en blandning av företag, handelshus och banker. På studiebesöken får vi en förståelse för hur andra företag arbetar och löser problem som är gemensamma för oss alla. Fokusgruppen Trade Finance ger mig information och kunskap som jag sedan kan använda i mitt dagliga arbete."
Christina Christensson
Manager Commercial Credit Risk and Trade Finance
Volvo Group

Fintech Forum

Digitaliseringen pågår för fullt inom finansbranschens olika delar. Genom samarbete mellan näringslivet och akademin kan vi ta till vara på potentialen och ligga i framkant inom våra verksamhetsområden. Gemensamma begrepp och vokabulär, lagar och regler samt erfarenheter och problemställningar är exempel på ämnen i FinTech forum.
”FinTech forumet ger en oss en fantastisk möjlighet till att knyta nya kontakter inom branschen, utbyta erfarenheter och få värdefull inblick i nya relevanta teknologier och dess appliceringar.”
Stefan Willebrand
Grundare
Untie Group
”FinansKompetensCentrum är ett professionellt finansnätverk som förser sina medlemmar med kunskap, kontakter och inspiration.”
Karin Eriksson Ansvarig FinansKompetensCentrum

Kalendarium

Centre for Finance (CFF) vid Handelshögskolan anordnar regelbundet öppna seminarier.
Varje år utser Finanskompetenscentrum Göteborgs Finansprofil. 2018 års Finansprofil är Hans Oscarsson, CFO på Volvo Cars.

Varför bli medlem?

Som medlemsföretag blir du del i ett starkt finansnätverk, samtidigt som du aktivt stödjer Göteborgsregionens utveckling. Du får bättre möjlighet att påverka i frågor som rör branschen, samt:

 • Insikter i aktuella ämnen och trender vid seminarier och föreläsningar
 • Nya kontakter och lärdomar från ledande och kända finansprofiler
 • Tillgång till relevant forskning genom samarbetet med GU Handelshögskolan
 • Inbjudningar till Rundabords-samtal, medlemsmöten, studiebesök och föreningens årliga Finansfrukost.
 • Möjlighet att delta i speciella fokusgruppsmöten (Treasury och Trade finance).

Fyll i intresseanmälan nedan om du vill veta mer om vad ett medlemskap innebär för dig och ditt företag.

Karin Eriksson
Anmäl ditt intresse via formuläret eller kontakta
Karin Eriksson, verksamhetsansvarig på FinansKompetensCentrum om du vill veta mer.
Karin Eriksson, Verksamhetsansvarig FinansKompetensCentrum Telefon: 031-367 61 59,

Medlemsöversikt

Vår medlemslista reflekterar den mångfald som finns i näringslivet i regionen: Affärs- och sparbanker samt företag och finansinstitutioner som AP-fonderna. Här finns även Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, med Centrum för finans som ska bidra till utvecklingen av en hållbar finansiell infrastruktur.

Banker & försäkringsbolag: Carnegie, Catella Bank Filial, Collector Bank, Danske Bank, Dina Försäkringar Göteborg, DnB Bank, EKN, Handelsbanken, ICA Banken AB, Livförsäkringsbolaget Skandia, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Nordea, Resurs Bank, SEB, SEK, Swedbank, The Swedish Club, Volvofinans Bank. Riskkapital, investmentbolag, pensionsfonder, fondbolag, kapitalförvaltning: ALMI Företagspartner Väst, ALMI Invest, Andra AP-fonden, Burestam & Partners, Carlsson Norén Asset Management, CASE Kapitalförvaltning, Chalmers Ventures, Coeli, Consensus Asset Management, Dunross & Co, GU Ventures, Göteborg Corporate Finance, Insiderfonder, InWest Corporate Finance, JCE Group, Jool Markets, Nordic Credit Management, ODIN Fonder, Origo Capital AB, Partner Fondkommission, Pegroco Invest, Sjätte AP-fonden, Stellar Capital, Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Sönerna Carlsson Family office Wood & Hill Investment.  Fastighetsbolag: Akademiska Hus, Alaska Fastigheter, Castellum, Förvaltnings AB Framtiden, Lennart Wallenstam Byggnads AB, Platzer Fastigheter. Rekrytering: Konsonans AB, Meritmind AB, Synnes Consulting AB. Finansiella företagstjänster: Ativo Finans AB, Capacent, Ernst & Young, KPMGPowerstudio Sweden AB, PwC, Saxekon AB. Finansfunktioner i internationella företag: AB Volvo,  Bilia, Capio, CEVT, Floatel, Getinge, Gonvarri Material Handling AB, Gunnebo, Keall Risk Management AB, Lindex, Mölnlycke Health Care, Optigroup AB, SKF, Stena AB, Stena Metall, Triatic Bidco AB, Volvo Car Corporation. Finansfunktioner i internationella handelsföretag: Ekman & Co, Elof Hansson Trade, Esswell International, Korab International, Göteborgs  Köpmannaförbundet, Th Brunius & Co. Finansiell juridik: Advokatfirman Delphi, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Setterwalls Advokatbyrå, Wistrand Advokatbyrå. Finansiell information: SIX, Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample. Fintech och IT: Bizzdo, HIQ, Recorded Future, Smartr, Untie Group AB. Nätverksorganisation: Connect Väst. Utbildning och forskning: Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, RISE Research Institutes of Sweden AB, Sahlgrenska Science Park. Regionala och kommunala bolag/förvaltningar: Business Region Göteborg, Göteborgs Stad, Stadskansliet

Om oss

För spetsigare kompetens i Göteborgsregionen

Då finanssektorn har stor betydelse för Göteborgsregionens ekonomi och affärsmiljö har FinansKompetensCentrum en viktig funktion att fylla. Som forum för att utveckla branschen och agera språkrör för medlemmar i viktiga frågor stärker vi det finansiella klustret i Göteborgsregionen och bäddar för ett långsiktigt hållbart affärsklimat. Vår vision är att Göteborg ska uppfattas som ett betydelsefullt och inflytelserikt finansiellt centrum i Skandinavien.

Så här är vi organiserade

Föreningens styrelse 2018

 • Patrik Andersson, Vd, Business Region Göteborg, ordförande
 • Eva Halvarsson, Vd, Andra AP-fonden
 • Professor Per Cramér, Rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • Niclas Erlandsson, SKF International
 • Peter Sandberg, Partner och Styrelseordförande Pegroco Invest
 • Sara Wallin, Almi Invest
 • Maria Roth, SEB
 • Johan Rippe, PwC

 

Adjungerade

 • Professor Martin Holmén, Centrum för Finans, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • Andreas Mast, Aukt. revisor, Ernst & Young

 

Revisor

 • Andreas Mast, Aukt. revisor, Ernst & Young
 • Revisorssuppleant; Mikael Ekberg, KPMG

 

Valberedning

 • Margareta Andersson, Advokat, Wistrand Advokatbyrå
 • Tomas Nilsson
 • Peter Gustafsson, Stena Metall

 

Verksamhetsansvarig

 • Karin Eriksson, Business Region Göteborg

Årets Finansprofil är Hans Oscarsson, CFO Volvo Cars. Läs mer >>

"Finansfunktionen står inför stora omställningar”


Hans Oscarsson, CFO på Volvo Cars, har blivit utnämnd till Årets Finansprofil av det professionella finansnätverket FinansKompetensCentrum. Han får priset bland annat för att ”ha varit med och lett den stora transformationen för bolaget och samtidigt haft en tydlig vision om finansfunktionens förändrade form för att matcha nya och framtida affärsmodeller”.

Hans Oscarsson CFO Volvo Cars

 

 

Grattis! Hur känns det?
– Tack, otroligt bra, inte bara för mig personligen utan för hela finansorganisationen. Vi har gjort en jätteresa och det här är ett kvitto på att det vi åstadkommit fungerar och uppskattas.

 

Vad är det ni har gjort?
– Sedan Geely blev ägare har vi fått fria händer att bygga en självständig finansfunktion och utforma egna processer och arbetssätt. Vi är i princip såsjälvständiga att vi kan besluta vad vi vill göra på en torsdag och sedan genomföra det på måndagen. Många känner nog att de är med och påverkar sin framtid eftersom ingen annan tar beslutet åt oss. Det är ju förstås också ett stort ansvar, så då är det desto roligare att vi upplevs ha gjort rätt de här senaste åtta åren.

Vad förändrades när Geely blev ägare 2010?
– Jag var med tidigt i förhandlingarna med Geely och tyckte redan då att de presenterade ett smart upplägg för Volvo Cars framtid. Li Shufu sa ”Release the tiger” och valde att tillsätta en oberoende styrelse, väl så professionell som vilken börsbolagsstyrelse som helst, som fick forma och utveckla bolagen. Vi agerar enligt devisen ”Act as a stand alone company” vilket innebär att ägaren helt enkelt inte lägger sig i så mycket.

Du har arbetat på Volvo i 28 år. Om du jämför det Volvo Cars du kom till då men hur det är i dag, vad ser du för likheter och skillnader?
– Den andan som var då är ganska lik det vi har i dag tycker jag. 1990 när jag började genomsyrades Volvo av entreprenörsanda och frihet under ansvar. Det var globalt och professionellt och en enormt positiv miljö att komma in i. Nu är vi tillbaka där det började och jag kan med övertygelse säga att det aldrig har varit bättre än det är nu. Ansvarstagande och glädje, så skulle jag vilja sammanfatta det.

Hur har Volvo Cars påverkat regionen under denna tid, ur din synvinkel?
– Personligen tycker jag att det är otroligt tillfredsställande att se Volvo Cars påverkan på regionen under Geelys ägarskap. Vi har aldrig producerat mer än vi gör i dag, aldrig haft fler anställda än vi har i dag. Ingenjörsbasen och kunnandet om fordonsindustrin generellt är helt otroligt, inte bara inom Volvo Cars. Västsverige har vuxit med oss. Så besluten vi fattar beror inte på att våra hjärtan klappar lite extra för just den här regionen eller för Sverige, de bygger på ren affärslogik. Regionen konkurrerar på en internationell nivå.

Hur är finansfunktionen uppbyggd inom Volvo Cars?
– Vi är ungefär 750 personer som sitter över hela världen. Drygt en tredjedel av oss finns i Sverige. Eftersom vi är självständiga har vi numera alla funktioner hos oss och har byggt upp treasury, skatt, redovisning och corporate services med mera. Att som CFO få vara med och bygga allt detta – det är ju en möjlighet många bara drömmer om. Jag kommer aldrig att få uppleva det igen och det har varit helt fantastiskt. Vi agerar enligt mantrat ”Act as a listed company”, vilket innebär att vi beter oss lika proffsigt som ett börsnoterat företag med det extra trycket det medför. Vi har stor transparens och håller presskonferenser, bara för att nämna några exempel.

Vad är nästa steg?
– Eftersom vi äger M, Mobility Services, samt Polestar och del av Zenuity har vi numera ett grupperspektiv på finansverksamheten. Det ger spännande utvecklingsmöjligheter. Nästa mantra är ”Meet a more complex future”. Haha, alla medarbetare inom finans som läser detta kommer verkligen att känna igen sig. Det ska bli väldigt roligt att expandera utanför Volvo Cars inom gruppstrukturen. Samtidigt fortsätter vi att omforma finansstrukturen med kompetenscentrum i Madrid, Gent och Malaysia för att stärka vår internationella kompetensbas och skapa lite spänning och bredd i organisationen. Så ja, ”more complex”, verkligen, men också otroligt skojigt.

Hur ser du på finansfunktionen i framtiden?
– Den står definitivt inför stora omställningar i och med digitalisering och robotics. Jag tror att det kommer att vara stökigt och sökande i ett par år, men efter det kommer kvaliteten att vara så mycket högre. Det finns otroligt många nya affärsmodeller att ge sig in i. Vi har ju tidigare varit lite enkelspåriga i den meningen att det bara handlat om att sälja bilar till återförsäljare som sedan säljer till kund. Nu utvecklas vi för att till exempel vara redo för allt det som ”the subscription economy” innebär, att man inte äger sin bil utan abonnerar den, och det ställer ju helt andra krav på oss som finansiell organisation.

Vilka är dina främsta egenskaper som ledare?
– Jag är bra på att måla upp en vision, jag är inte rädd för förändringar och jag är uthållig och tålmodig. Jag upplevs nog som relativt trygg i den bemärkelsen att jag vill lära känna folk och göra saker tillsammans. Jag har alltid haft svårt för att bara delegera och släppa saker och det kan ju ha sina nackdelar, men å andra sidan är det ju så mycket roligare att tänka och utveckla saker tillsammans. Jag kan sakna att ibland sitta ute i verksamheten och jobba med det transaktionella operativa där man ser en direkt konsekvens av det man gör.

Vad gör du för att dela med dig av din kunskap och kompetens?
– Det senaste året har jag varit mycket på resande fot, men inom organisationen är det många som täckt upp för mig och till exempel föreläst för och träffat många studenter på högskolorna i regionen och fungerat som bollplank bland annat. Studenterna är ju det viktigaste vi har, om inte annat för att säkerställa att det finns rätt kompetens för framtiden.