I föreningen FinansKompetensCentrum träffar du likasinnade. Västra Sveriges enda oberoende finansförening håller dig à jour med vad som händer i branschen. Vi erbjuder konferenser och seminarier med rikskända experter, inspiration och möjligheten att knyta intressanta kontakter. Kort sagt, ett forum där du kan utveckla både dig själv och din verksamhet.

En finansförening utan vinstintresse – det låter nästan motsägelsefullt. Men faktum är att FinansKompetensCentrum är en neutral kunskapspartner som sätter sina medlemmars intresse främst. Kanske är det också därför vi kan räkna de flesta av regionens ledande profiler inom finanssektorn till våra medlemmar.

Årets Finansprofil - Latour

Årets Finansprofil delas årligen ut av FinansKompetensCentrum till en person som har gjort en speciell insats inom finansområdet och satt Göteborg på finanskartan i Sverige.

I år går priset för första gången inte till en person utan till ett företag, Göteborgsbaserade Investment AB Latour, som enligt juryn framgångsrikt har investerat i företag med egna produkter och en stor utvecklingspotential baserad på viktiga globala megatrender.

Eller som juryn formulerar det i sin motivering:
”Med framsynthet och industriell kompetens har man skapat långsiktiga och hållbara värden för såväl aktieägare som samhälle”.

Latours ekonomichef Anders Mörck fick ta emot priset från Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson i samband med FinansKompetensCentrums årliga arrangemang Super Summit – Makroekonomiskt forum (i år digitalt).

– Priset är ett kvitto och väldigt gott betyg på det våra medarbetare i såväl moderbolaget som i våra dotterbolag har åstadkommit under väldigt lång tid. Det är väldigt positivt, inte minst med tanke på hur dystra tider det är annars i vår omvärld för tillfället. Då kan det värma lite extra att få en utmärkelse, säger Anders Mörck.

– Vi jobbar med hållbara bolag och med en långsiktig strategi där vi försöker hitta bolag som gör nytta för sina kunder eller för samhället i stort genom sina produkter. Vi har försökt vara långsiktiga ända sedan starten för över 30 år sedan och under lång tid konstaterat att man inte kan vara långsiktig om man inte också är hållbar.

Årets Finansprofil har delats ut sedan 2003. De senaste tre årens pristagare är Nanna Stranne och Mai Thai, Grundare av Sigmastocks (2017), Hans Oscarsson, CFO Volvo Cars (2018) samt Klementina Österberg, vd GU Ventures (2019).

Anders Mörck, ekonomichef Investment AB Latour
Latour blev Årets Finansprofil 2020. Det avslöjades i samband med Super Summit – Makroekonomiskt forum som arrangerades digitalt den 3 februari 2021.
– Priset är ett kvitto och väldigt gott betyg på det våra medarbetare i såväl moderbolaget som i våra dotterbolag har åstadkommit under väldigt lång tid, säger Latours ekonomichef Anders Mörck.
Anders Mörck, ekonomichef, Investment AB Latour Telefon: ,

Expertis i fokus

Inom områden som Treasury och Trade finance vill Göteborg agera för att upprätthålla och utveckla kompetensen, då de är strategiskt viktiga för regionens stora internationella företag. Fokusgrupperna Treasury och Trade finance samlas 1-2 gånger varje vår och höst under ledning av medlemmar som har speciell expertis inom respektive område.

Treasury

Finansieringsstrategi, valutariskhantering, likviditetshantering och rörelsekapital – detta är exempel på ämnen som tas upp i Fokusgruppen Treasury. Vi tittar på effektivisering och storföretagens framtida utmaningar, medan vi aktivt försöker stödja inköps- och säljprocesser och medverka till god likviditetsberedskap.
"Fokusgruppen kan som oberoende part ge tillgång till erfarenheter av hur storföretagen arbetar och tänker – som jag som individ själv skulle ha svårt att få tillgång till på annat sätt.
Öppenheten och sättet alla bjuder på sina kunskaper inom Fokusgrupp Treasury är imponerande."
Anna Svensson
Executive Relationship Manager
Danske Bank

Trade Finance

Vårt stolta arv från handel och sjöfart har gett Göteborgsregionen en djup specialkunskap inom finansiell riskbedömning och hantering av affärsrisker. Detta arbetar fokusgruppen Trade Finance på att förvalta och utveckla.
"Det är ett fantastiskt nätverk med en blandning av företag, handelshus och banker. På studiebesöken får vi en förståelse för hur andra företag arbetar och löser problem som är gemensamma för oss alla. Fokusgruppen Trade Finance ger mig information och kunskap som jag sedan kan använda i mitt dagliga arbete."
Christina Christensson
Manager Commercial Credit Risk and Trade Finance
Volvo Group

Fintech Forum

Digitaliseringen pågår för fullt inom finansbranschens olika delar. Genom samarbete mellan näringslivet och akademin kan vi ta till vara på potentialen och ligga i framkant inom våra verksamhetsområden. Gemensamma begrepp och vokabulär, lagar och regler samt erfarenheter och problemställningar är exempel på ämnen i FinTech forum.
”FinTech forumet ger en oss en fantastisk möjlighet till att knyta nya kontakter inom branschen, utbyta erfarenheter och få värdefull inblick i nya relevanta teknologier och dess appliceringar.”
Stefan Willebrand
Grundare
Untie Group
”FinansKompetensCentrum är ett professionellt finansnätverk som förser sina medlemmar med kunskap, kontakter och inspiration.”
Karin Eriksson Ansvarig FinansKompetensCentrum

Kalendarium

Centre for Finance (CFF) vid Handelshögskolan anordnar regelbundet öppna seminarier.
Varje år utser Finanskompetenscentrum Göteborgs Finansprofil. Investment AB Latour blev Göteborgs Finansprofil 2020.

Varför bli medlem?

Som medlemsföretag blir du del i ett starkt finansnätverk, samtidigt som du aktivt stödjer Göteborgsregionens utveckling. Du får bättre möjlighet att påverka i frågor som rör branschen, samt:

 • Insikter i aktuella ämnen och trender vid seminarier och föreläsningar
 • Nya kontakter och lärdomar från ledande och kända finansprofiler
 • Tillgång till relevant forskning genom samarbetet med GU Handelshögskolan
 • Inbjudningar till Rundabords-samtal, medlemsmöten, studiebesök och föreningens årliga Finansfrukost.
 • Möjlighet att delta i speciella fokusgruppsmöten (Treasury och Trade finance).

Fyll i intresseanmälan nedan om du vill veta mer om vad ett medlemskap innebär för dig och ditt företag.

Karin Eriksson, verksamhetsansvarig FinansKompetensCentrum
Anmäl ditt intresse via formuläret eller kontakta
Karin Eriksson, verksamhetsansvarig på FinansKompetensCentrum om du vill veta mer.
Karin Eriksson, Verksamhetsansvarig FinansKompetensCentrum Telefon: 031-367 61 59,

Medlemsöversikt

Vår medlemslista reflekterar den mångfald som finns i näringslivet i regionen: Affärs- och sparbanker samt företag och finansinstitutioner som AP-fonderna. Här finns även Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, med Centrum för finans som ska bidra till utvecklingen av en hållbar finansiell infrastruktur.

Banker & försäkringsbolag: Carnegie Investment Bank, Collector Bank, Danske Bank, Dina Försäkringar Göteborg, DnB Bank, EKN, Handelsbanken, Livförsäkringsbolaget Skandia, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Nordea, Resurs Bank, SEB, SEK, Swedbank, The Swedish Club, Svenska Skeppshypotek och Volvofinans AB. Riskkapital, investmentbolag, pensionsfonder, fondbolag, kapitalförvaltning: ALMI Företagspartner Väst, ALMI Invest Västsverige, Andra AP-fonden, Burestam & Partners, Carlsson Norén Asset Management, Chalmers Ventures, Coeli, Consensus Asset Management, GU Ventures AB, Göteborg Corporate Finance, InWest Corporate Finance. JCE Group, Jool Corporate Finance, Latour, ODIN Fonder, Partner Fondkommission, Pegroco Invest, Sirius Asset Management, Sjätte AP-fonden, Stellar Capital, Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Storebrand Asset Management, Söderberg & Partners, Sönerna Carlsson Family office och Wood & Hill Investment. Fastighetsbolag: Castellum AB, Förvaltnings AB Framtiden, Lennart Wallenstam Byggnads AB, Platzer Fastigheter och Akademiska hus. Rekrytering: Meritmind AB. Finansiella företagstjänster: Ativo Finans AB, Capacent, Ernst & Young AB, Keall Risk Management AB, KPMG, PwC, Skeppsbron Skatt och Saxekon. Finansfunktioner i internationella företag: AB Volvo, Capio, CEVT, Getinge AB, Gunnebo, Göteborg Energi, KGH Customs Service AB, Lindex AB, Mölnlycke Health Care AB, Oddbird International Optigroup AB, SKF Treasury Centre, Stena AB, Stena Metall, Ewellix och Volvo Car Corporation. Finansfunktioner i internationella handelsföretag: Ekman & Co, Elof Hansson Trade, Esswell International, Korab International AB, Göteborgs Köpmannaförbundet och Th Brunius & Co. Finansiell juridik: Advokatfirman Delphi, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Setterwalls Advokatbyrå och Wistrand Advokatbyrå. Finansiell information: Statistikkonsulterna Jostat och Mr. Sample. Fintech och IT: Bizzdo, HIQ, Recorded Future, R-IPS, Rison Capital, Verovest, Smartr och SkySparc. Nätverksorganisation: Connect Väst. Utbildning och forskning: Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, RISE Research Institutes of Sweden AB och Sahlgrenska Sciencepark. Regionala och kommunala bolag/förvaltningar: Business Region Göteborg, Göteborgs Stad, Stadskansliet. 

FinansKompetensCentrum och hållbarhet

Finansbranschen har ett stort ansvar i att nå målen för Agenda 2030, och det finns stora möjligheter för branschen att påverka omställningen. Bland annat med riktade investeringar och hållbara finansiella produkter. Därför är hållbarhetsfrågan grundläggande i vårt sätt att driva föreningen.

FinansKompetensCentrum har som målsättning att främja utvecklingen av en hållbar finansbransch i Göteborgsregionen. Som operativt mål ska alla aktiviteter ha ett hållbarhetsperspektiv, så att finansbranschens aktörer i Göteborgsregionen kan få inspiration och utväxla kunskap för omställningen till en hållbar framtid.

Vad gör vi för att fortsätta utvecklas på den hållbara vägen?

Föreningen är samarbetspartner i det nya Swedish Community for Sustainable Finance på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där man genom tillämpad forskning och samarbete mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer kan påskynda utvecklingen.

I egenskap av att föreningen drivs av Business Region Göteborg kan vi även jobba nära andra verksamheter inom bolaget, samt knyta ihop aktörer från finansbranschen med testbäddar som exempelvis Gothenburg Green City Zone och projekt och processer som Green Gothenburg och Gothenburg Climate Partnership.

Business Region Göteborg jobbar även aktivt och målinriktat för en mer hållbar framtid och är numera miljöcertifierade. Läs mer om Business Region Göteborgs hållbarhetsarbete.

Om oss

För spetsigare kompetens i Göteborgsregionen

Då finanssektorn har stor betydelse för Göteborgsregionens ekonomi och affärsmiljö har FinansKompetensCentrum en viktig funktion att fylla. Som forum för att utveckla branschen och agera språkrör för medlemmar i viktiga frågor stärker vi det finansiella klustret i Göteborgsregionen och bäddar för ett långsiktigt hållbart affärsklimat. Vår vision är att Göteborg ska uppfattas som ett betydelsefullt och inflytelserikt finansiellt centrum i Skandinavien.

Så är vi organiserade

Föreningens styrelse

 • Patrik Andersson, vd, Business Region Göteborg, ordförande
 • Eva Halvarsson, vd, Andra AP-fonden
 • Professor Per Cramér, rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • Peter Gustafsson, vd, Stena Metall Finans
 • Maria Roth, regionchef, SEB
 • Johan Rippe, partner, PwC
 • Viktor Elliot, lektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
 • Sara Wallin, vd, Chalmers Ventures
 • Mikael Romert, regionchef, Handelsbanken
 • Carl Backman, vd, JCE Group

Revisor

 • Andreas Mast, auktoriserad revisor, Ernst & Young
 • Revisorssuppleant: Mikael Ekberg, auktoriserad revisor, KPMG

Valberedning

 • Elisabeth Mosséen, SKF
 • Marie Osberg, Osberg Financial Advisory
 • Carl Mattsson, Sahlgrenska Science Park

Verksamhetsansvarig

 • Karin Eriksson, områdesansvarig finans, Business Region Göteborg

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

FinansKompetensCentrum (FKC) är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom FKC:s verksamhet. FKC värnar om den personliga integriteten och strävar efter att i alla sammanhang skydda den personliga integriteten för alla enskilda som är i kontakt med oss.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på kan kopplas till en fysisk person. Namn, personnummer, och även e-postadress och telefonnummer är exempel på personuppgifter. Bilder, film och ljudupptagningar är också personuppgift, om det är möjligt att identifiera enskilda personer.

Behandling av personuppgifter

Begreppet behandling enligt Dataskyddsförordningen omfattar i stort sett allt som kan göras med personuppgifter, såsom samla in, registrera, lagra, bearbeta, rätta, överföra eller radera. All behandling omfattas av kraven i Dataskyddsförordningen oavsett om behandlingen sker elektroniskt eller manuellt. FKC behandlar dina personuppgifter enligt de rättsliga grunder som finns i Dataskyddsförordningen. I de fall där vi begär ett samtycke från dig, kan du återkalla detta samtycke. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Hur har vi fått dina personuppgifter?

Hos FKC registreras dina personuppgifter när du t.ex. skickar intresseanmälan eller e-post till oss eller kontaktar oss via någon av våra digitala kanaler. Då kan vi behöva lagra dina personuppgifter. Samma gäller när du väljer att prenumerera på nyhetsbrev eller annan information från oss. Tänk på att om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller LinkedIn, för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Hur skyddas dina uppgifter?

FKC är skyldigt att se till att personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.  FKC säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till eventuella risker i samband med personuppgiftsbehandlingen.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas hos oss

 • Dataskyddsförordningen ger dig rätten att:
 • Begära tillgång till dina personuppgifter
 • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter.
 • Begära dataportabilitet
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter. (I så fall kommer FKC inte att fortsätta behandla uppgifterna om vi inte är tvungna att fortsätta av andra orsaker t.ex. att det finns rättsliga grunder.)
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskydds-myndigheten

På Datainspektionens webbplats kan du läsa om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter: Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgiftsansvar

FKC är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Business Region Göteborg behandlar personuppgifter på uppdrag av FKC.

Har du frågor?

Kontakt angående vår personuppgiftshantering sker via:
Mail: finans@businessregion.se
Telefon: 031-367 61 00.

Tillgänglighetsredogörelse

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för finanskompetenscentrum.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på finanskompetenscentrum.se

Vad är digital tillgänglighet?
Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Tillgänglighetsredogörelse
FinansKompetensCentrum är ansvarig för finanskompetenscentrum.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är finanskompetenscentrum.se?
Den här versionen av finanskompetenscentrum.se har brister inom tillgänglighet. Ny tillgänglighetsanpassad webbplats är planerad att släppas innan 31 december 2020.

Så har vi testat tillgängligheten
Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades september 2021.

Lämna dina synpunkter till Business Region 
Här kan du lämna dina synpunkter på tillgängligheten på finanskompetenscentrum.se

Kontakta tillsynsmyndigheten
Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Läs mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
WCAG 2.1 nivå AA