Preamble

Vår panel med aktörer från olika organisationer berättar om hur deras beredskapsplaner fungerat.

Vi tar del av deras lärdomar och får insyn i huruvida något kunde gjorts annorlunda och om något fungerade särskilt bra. Samt hur man kan arbeta med sin beredskapsplan framöver. Vi kommer fokusera på finans- och affärsrelaterade frågor – allt från cyberrisker när så många arbetar hemma till post med originaldokument som inte kom fram, men även helheten eftersom allt hänger ihop på det ena eller andra sättet.

När: 2020-11-04, 08.00-09.30 (frukost ingår)
Var: ej bestämt
Anmälan: öppnar i höst.