Preamble

Collector Bank som startades 1999 var en av de första bankerna som för några år sedan tog det strategiska beslutet att flytta all sin IT till molnet. CIO Jonas Björkman kommer att berätta mer om varför beslutet togs och hur man genomförde resan till molnet.

När: onsdag den 7 oktober 2020, kl. 11.30–12.15.
Var: online

Dessa frågeställningar kommer att beröras:

  • Hur har resan varit hittills?
  • Vilka har fördelarna och utmaningarna varit?
  • Hur har Collector Bank hanterat regelefterlevnad?
  • Vad har man lärt sig?
  • Vad blir nästa etapp på resan?

Vi kommer att använda oss av vår nya, interaktiva app för dialog och information – MeetApp Go. Jag vill därför uppmana alla att redan nu ladda ner den.

Ladda ner MeetApp Go:
1. Sök i AppStore eller på Google Play efter MeetApp Go. Du når den även via denna länk: https://meetappevent.com/app/meetapp-go/
2. Ladda ner appen
3. Sök med accesskoden: BRG
4. Tryck på evenemanget: Collector Bank
5. Tryck på: 'Gå med'.
6. Klart.

Om du redan har MeetApp Go i din telefon och är inne i en annan del av appen, gör så här: 
1. Tryck på: 'Byt App' längst ner i vänstermenyn
2. Sök med accesskoden: FKC
3. Tryck på evenemanget: Tull
4. Klart.

Välkommen!
Karin Eriksson, FinansKompetensCentrum